Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich ośrodków.

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na 11 wydziałach studiuje niemal 28 000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad 1700 pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Uczelnia oferuje kształcenie na 74 kierunkach studiów w zakresie 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, a w planach na rok akademicki 2018/2019 jest uruchomienie czterech kolejnych. Oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy i cywilizacyjnych wyzwań XXI wieku. Programy nowych kierunków powstają we współpracy z praktykami, ekspertami w poszczególnych dziedzinach. Uczelnia wykorzystuje w tym zakresie także wiedzę i doświadczenie pracodawców. Najnowsze proponowane kierunki studiów i specjalności w ostatnich latach to m.in.: Psychologia pracy i biznesu, Dyplomacja, Studia Bałkańskie, Sinologia, Iberystyka, czy Neurobiopsychologia.

Kadra naukowa Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe na światowym poziomie. Dzięki działaniom kadry naukowej UG uczelnia staje się inkubatorem przedsiębiorczości w takich dziedzinach, jak biotechnologia, biologia czy chemia. Uniwersytet Gdański współpracuje z uczelniami wyższymi większości państw Europy, a także odległych krajów świata.