Fundacja Pro-Cultura

Fundacja Pro Cultura powstała w 2003 roku. Fundatorką organizacji jest prof. dr hab. Dorota Ilczuk – wybitny ekspert w dziedzinie ekonomiki kultury.

Organizacja prowadzi krajowe i międzynarodowe badania oraz projekty edukacyjne i szkoleniowe w obszarze kultury, środków przekazu, TIK oraz przemian społecznokulturowych.

Misją Fundacji jest propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju kultury, mediów oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Fundacja rozwija kompetencje cyfrowe oraz wiedzę w zakresie zarządzania i ekonomiki kultury. Inkubuje innowacje społeczne w aktywizacji społecznej i zawodowej, oparte o rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych. Wspiera aktywność obywatelską oraz świadomy odbiór i prosumpcję produktów kultury oraz cyfrowej aktywności twórczej.

W czasie swojej działalności Fundacja Pro Cultura wypracowała sobie międzynarodową renomę i nawiązała szeroką współpracę z najlepszymi ekspertami na świecie. Współpracuje m. in. z międzynarodowymi sieciami kulturalnymi CIRCLE, EFAH, ENCATC oraz z zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.

Jesteśmy szczególnie dumni z udziału w międzynarodowym projekcie badawczym, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu „Preparatory actions for cooperation on cultural matters”. Liderem projektu „Miasta metropolitarne w Europie. Miejskie życie kulturalne i współpraca kulturalna miast na rzecz różnorodności kulturowej w Europie”, była międzynarodowa sieć CIRCLE – a Fundacja Pro Cultura została do niego zaproszona w charakterze głównego partnera. Projekt Pro Cultury został wybrany przez Komisję Europejską jako jeden z najcenniejszych przykładów praktyk w dziedzinie dialogu międzykulturowego.