Zbieramy zgody od rodziców uczniów na udział w projekcie

5 września do szkół zostały wysłane maile z załączonymi formularzami zgód, które muszą wypełnić rodzice uczniów. To warunek konieczny uczestnictwa dziecka w KoderJuniorze.

Na adresy mailowe szkół uczestniczących w Projekcie KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania wysłaliśmy trzy dokumenty:

  • zgodę na udział dziecka/ucznia w projekcie;
  • zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka – w celach promocji projektu;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego (RODO).

Poprosiliśmy szkoły o wydrukowanie dokumentów, a nauczycieli o dopilnowanie, aby zostały one jak najszybciej podpisane przez rodziców uczniów.

Jeśli nie dotarł do Państwa mail w tej sprawie – prosimy o pilny kontakt.

ewelina.czajkowska@pro-cultura.pl